YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau:

  (1) Cho kim loại K vào dung dịch HCl.

  (2) Đốt bột Al trong khí Cl2 .

  (3) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường;

  (4) Cho NaOH vào dung dịch Mg(NO3)2 .

  (5) Điện phân Al2O3 nóng chảy, có mặt Na3AlF6 với điện cực dương bằng than chì;

  (6) Cho FeCl2 tác dụng với dung dịch AgNOdư.

  Số thí nghiệm có phản ứng oxi hoá – khử xảy ra là

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77536

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON