ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Một vật khối lượng m = 200 g được treo vào một lò xo nhẹ có độ cứng k. Kích thích để con lắc dao động điều hòa với gia tốc cực đại bằng 16 m/s2 và cơ năng bằng 0,16 J. Biên độ dao động và độ cứng của lò xo là  

  • A. 5 cm; 16 N/m  
  • B. 5 cm; 32 N/m      
  • C. 10 cm; 64 N/m      
  • D. 10 cm; 32 N/m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

VALUEIMP

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

VALUEIMP