• Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 0,1 kg, lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Lấy π2 = 10.  Khi thay m bằng m’ = 0,16 kg thì chu kì của con lắc tăng thêm 

  • A. 0,0038 s            
  • B. 0,083 s           
  • C. 0,0083 s             
  • D. 0,038 s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC