YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một trường có thể có nhiều kiểu dữ liệu

  • A. Một tệp.
  • B. Tập hợp các bảng có liên quan với nhau.
  • C. Một sản phẩm phần mềm
  • D. Không có đáp án nào đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101102

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON