YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp các thao tác sau đây theo trình tự các bước để tạo liên kết giữa các bảng là:               

  1. ChọnTool\Relationships…

  2. Tạo liên kết đôi một giữa các bảng

  3. Đóng hộp thoại Realationships/ Yes để lưu lại

  4. Chọn các bảng sẽ liên kết

  • A. 2 => 3 => 4 => 1
  • B. 1 => 4 => 2 =>3
  • C. 1 => 2=> 3 => 4
  • D. 4 => 2 => 3 => 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101097

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON