ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một tia sáng đơn sắc đi từ không khí có chiết suất tuyệt đối bằng 1 tới một khối thủy tinh có chiết chuất tuyệt đối bằng 1,5. Tại mặt phân cách xảy ra hiện tượng phản xạ và khúc xạ, tia phản xạ và khúc xạ hợp với nhau góc 120o. Góc tới của tia sáng bằng

  • A. 36,6o         
  • B. 56,3o.      
  • C. 24,3o.           
  • D. 23,4o.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng \(\sin i = n\sin r\) , với \(i + r = 180^\circ  - 120^\circ  = 60^\circ \).

  \( \to \sin i = 1,5\sin \left( {60^\circ  - i} \right) \to i = 36,6^\circ \)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26521

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPTQG

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON