• Câu hỏi:

  Đặt điên áp \(u = U\sqrt 2 \cos \omega t\) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung là C. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

  • A. \(i = \frac{{U\sqrt 2 }}{{C\omega }}\cos \omega t\)
  • B. \(i = UC\omega \sqrt 2 \cos \left( {\omega t + 0,5\pi } \right)\)
  • C. \(i = UC\omega \sqrt 2 \cos \omega t\)
  • D. \(i = UC\omega \sqrt 2 \cos \left( {\omega t - 0,5\pi } \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cường độ dòng điện trong mạch chỉ chứa tụ điện sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch một góc \(0,5\pi \) → \(i = \frac{{U\sqrt 2 }}{{{Z_C}}}\cos \left( {\omega t + \frac{\pi }{2}} \right) = UC\omega \sqrt 2 \cos \left( {\omega t + \frac{\pi }{2}} \right)\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC