ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Mắc đoạn mạch trên vào điện áp xoay chiều có tần số ω thay đổi được. Khi trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng t

  • A. \(\omega  = \sqrt {LC} \)
  • B. \(\omega  = \frac{1}{{\sqrt {LC} }}\)
  • C. \(\omega  = \frac{1}{{\sqrt {LR} }}\)
  • D. \(\omega  = \frac{1}{{\sqrt {LC} }}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tần số của dòng điện để xảy ra cộng hưởng trong mạch RLC: \(\omega  = \frac{1}{{\sqrt {LC} }}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26481

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPTQG

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON