AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một thước thép ở \(20^oC\) có độ dài 1 000mm. Khi nhiệt độ tăng đến \(40^oC\) , thước thép này dài thêm bao nhiêu?

  • A. 2,4 mm.
  • B. 3,2 mm.
  • C. 0,24 mm.   
  • D. 4,2 mm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Ta có công thức độ tăng chều dài thước:

    \(\Delta l = l_2 - l_1 = l_1 \alpha (t_2 - t_1)\)

  ⇒  \(\Delta l = 1000.12.10^{-6} (40 - 20) = 0,24 mm\)

  Chọn C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>