AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Độ nở dài của vật rắn không phụ thuộc vào:

  • A. bản chất của vật.
  • B. nhiệt độ của vật.
  • C. chiều dài ban đầu.
  • D. độ tăng nhiệt độ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Độ nở dài của vật rắn phụ thuộc vào độ tăng nhiệt độ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>