AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mỗi thanh ray của đường sắt ở nhiệt độ \(15^oC\) có độ dài là 12,5m. Nếu hai đầu các thanh ray khi đó chỉ đặt cách nhau 4,50mm, thì các thanh ray  này có thể chịu được nhiệt độ lớn nhất bằng bao nhiêu để chúng không bị uốn cong do tác dụng nở nhiệt? Cho biết hệ số nở dài của mỗi thanh ray là \(\alpha  = {12.10^ - }^6{K^ - }^1.\)

  • A. \(t_{max} = 45^o\)C
  • B. \(t_{max} = 15^o\)C
  • C. \(t_{max} = 90^o\)C
  • D. \(t_{max} = 60^o\)C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Để thanh ray không bị cong khi nhiệt độ tăng thì độ tăng chiều dài của thanh phải bằng khoảng cách giữa hai đầu thanh ray.

                         \(\Delta l = l_2 - l_1 = l_1\alpha (t_2 - t_1)\)

     \(\Rightarrow t_2 = t_{max} =\frac{\triangle l}{\alpha l_{1}}+ t_1=\) \(\frac{4,5.10^{-3}}{12.10^{-6.}.12,5} + 15\)

    \(\Rightarrow t_{max} = 45^oC\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>