AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một tấm kim loại hình vuông ở 0°C có độ dài mỗi cạnh là 40cm. Khi bị nung nóng, diện tích của tấm kim loại tăng thêm 1,44cm2. Xác định nhiệt độ của tấm kim loại? Biết hệ số nở dài của kim loại này là 12.10-6K-1

  • A. 2500°C          
  • B. 3000°C        
  • C. 37,5°C        
  • D. 250°C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Diện tích hình vuông tăng lên: ΔS = 2αS ( t- t0 ) = 1,44

  ⇒ t = 37,5°C.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>