YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một tấm kim loại hình vuông ở 0°C có độ dài mỗi cạnh là 40cm. Khi bị nung nóng, diện tích của tấm kim loại tăng thêm 1,44cm2. Xác định nhiệt độ của tấm kim loại? Biết hệ số nở dài của kim loại này là 12.10-6K-1

  • A. 2500°C          
  • B. 3000°C        
  • C. 37,5°C        
  • D. 250°C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Diện tích hình vuông tăng lên: ΔS = 2αS ( t- t0 ) = 1,44

  ⇒ t = 37,5°C.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43300

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON