AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một cái xà bằng thép tròn đường kính tiết diện 5cm hai đầu được chôn chặt vào tường. Cho biết hệ số nở dài của thép 1,2.10-5k-1, suất đàn hồi 20.1010N/m2. Nếu nhiệt độ tăng thêm 25°C thì độ lớn của lực do xà tác dụng vào tường là : 

  • A. F = 11,7810 N    
  • B. F = 117,810 N.    
  • C. F = 1178,10 N          
  • D. F = 117810 N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Độ nở dài của xà là: Δl = αl0 (t- t0 )= αl0.25.

  Lực do xà tác dụng vào tường:

  F = (E.S.Δl)/l0 = E.S.α.25 = 117810 N.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>