YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một cái xà bằng thép tròn đường kính tiết diện 5cm hai đầu được chôn chặt vào tường. Cho biết hệ số nở dài của thép 1,2.10-5k-1, suất đàn hồi 20.1010N/m2. Nếu nhiệt độ tăng thêm 25°C thì độ lớn của lực do xà tác dụng vào tường là : 

  • A. F = 11,7810 N    
  • B. F = 117,810 N.    
  • C. F = 1178,10 N          
  • D. F = 117810 N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Độ nở dài của xà là: Δl = αl0 (t- t0 )= αl0.25.

  Lực do xà tác dụng vào tường:

  F = (E.S.Δl)/l0 = E.S.α.25 = 117810 N.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43299

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF