YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khối lượng riêng của sắt ở  \(800^oC\) bằng bao nhêu? Biết khối lượng riêng của nó ở  \(0^oC\) là  \(7,800.10^3kg/m^3\)

  • A. \(7,900.10^3kg/m^3\)
  • B. \(7,589.10^3kg/m^3\)
  • C. \(7,485.10^3kg/m^3\)
  • D. \(7,800.10^3kg/m^3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Ta có 

   \(\rho =\frac{m}{V}\);  \(p_o =\frac{m}{V_{0}}\)

    \(\Rightarrow \frac{\rho }{\rho _{0}}=\frac{V_{0}}{V}=\frac{V_{0}}{V_0\left ( 1+\beta t \right )}\) 

   \(\Rightarrow P= \frac{P_0}{1+\beta t}\) = \(\frac{7,800.10^{3}}{1+3.12.10^{-6}. 800}= 7,58.10^3 kg/m^3\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA