YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một vật rắn hình trụ có hệ số nở dài α=24.10-6.K-1. Ở nhiệt độ 20oC có chiều dài lo=20 m, tăng nhiệt độ của vật tới 70oC thì chiều dài của vật là 

  • A. 20,0336 m.
  • B.  24,020 m.
  • C. 20,024 m.         
  • D. 24,0336 m.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  l = lo(1 + Δt) = 20.(1 + 24.10-6.50) = 20,024 m.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43305

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON