AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật rắn hình trụ có hệ số nở dài α=24.10-6.K-1. Ở nhiệt độ 20oC có chiều dài lo=20 m, tăng nhiệt độ của vật tới 70oC thì chiều dài của vật là 

  • A. 20,0336 m.
  • B.  24,020 m.
  • C. 20,024 m.         
  • D. 24,0336 m.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  l = lo(1 + Δt) = 20.(1 + 24.10-6.50) = 20,024 m.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>