YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm. Muốn nhìn rõ một vật ở xa vô cực mà không phải điều tiết thì người đó phải đeo sát mắt một thấu kính   

  • A. hội tụ có độ tụ 2 dp        
  • B. phân kì có độ tụ ‒1 dp                  
  • C. hội tụ có độ tụ 1 dp                        
  • D. phân kì có độ tụ ‒2 dp 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA