AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một hình trụ có bán kính đáy bằng \(\frac{1}{3}\) đường cao. Khi cắt hình trụ này bằng một mặt phẳng đi qua trục thì mặt cắt là hình chữ nhật có diện tích là \(60cm^2\). Diện tích xung quanh của hình trụ là:

   

  • A. \(60\pi (cm^2)\)
  • B. \(70\pi (cm^2)\)
  • C. \(80\pi (cm^2)\)
  • D. \(90\pi (cm^2)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi cắt mặt phẳng qua trục, ta được một hình chữ nhật, hình đó có hai độ dài là đường cao và đường kính.

  Theo đề, suy ra đường kính bằng \(\frac{2}{3}\) đường cao \(\Rightarrow h=3\sqrt{10}(cm) \Rightarrow R=\sqrt{10}(cm)\)

  Vậy \(S_{xq}=2 \pi Rh=2 \pi \sqrt{10}.3\sqrt{10}=60 \pi (cm^2)\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>