YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một hình có diện tích xung quanh là \(20 \pi (cm^2)\) và diện tích toàn phần là \(28 \pi (cm^2)\). Thể tích hình trụ đó là:

   

  • A. \(5 \pi (cm^3)\)
  • B. \(10 \pi (cm^3)\)
  • C. \(15 \pi (cm^3)\)
  • D. \(20 \pi (cm^3)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(S_{day}=\frac{S_{tp}-S{xq}}{2}=4 \pi=\pi R^2\Rightarrow R=2cm\); \(\Rightarrow h=5cm\)

  Vậy \(V=S_{day}.h=4 \pi.5=20 \pi (cm^3)\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1023

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON