YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tính thể tích của một hình trụ có chu vi đáy là \(100 \pi (cm)\) và có đường cao bằng đường kính.

   

  • A. \(0,25 \pi (m^3)\)
  • B. \(2,5 \pi (m^3)\)
  • C. \(25 \pi (m^3)\)
  • D. \(250 \pi (m^3)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: Chu vi đáy là \(100 \pi (cm)\)\(\Rightarrow R=50cm\Rightarrow h=100cm\)

  Thể tích của hình trụ là: \(V= \pi R^2.h=\pi 50^2.100=25\pi .10^4(cm^3)=0,25 \pi (m^3)\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1052

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF