ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tính thể tích của một hình trụ có chu vi đáy là \(100 \pi (cm)\) và có đường cao bằng đường kính.

   

  • A. \(0,25 \pi (m^3)\)
  • B. \(2,5 \pi (m^3)\)
  • C. \(25 \pi (m^3)\)
  • D. \(250 \pi (m^3)\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: Chu vi đáy là \(100 \pi (cm)\)\(\Rightarrow R=50cm\Rightarrow h=100cm\)

  Thể tích của hình trụ là: \(V= \pi R^2.h=\pi 50^2.100=25\pi .10^4(cm^3)=0,25 \pi (m^3)\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1052

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1