YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một hình trụ có đường cao bằng đường kính đáy. Thể tích của hình trụ là \(128 \pi (cm^3)\). Diện tích xung quanh hình trụ là:

   

  • A. \(16 \pi (cm^2)\)
  • B. \(32 \pi (cm^2)\)
  • C. \(64 \pi (cm^2)\)
  • D. \(128 \pi (cm^2)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(V=\pi R^2h=\pi R^2.2R=128 \pi\Rightarrow R=4cm,h=8cm\)

  Vậy, \(S_{xq}=2 \pi Rh=2 \pi 4.8=64 \pi (cm^2)\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA