YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một hình trụ có đường cao bằng đường kính đáy. Thể tích của hình trụ là \(128 \pi (cm^3)\). Diện tích xung quanh hình trụ là:

   

  • A. \(16 \pi (cm^2)\)
  • B. \(32 \pi (cm^2)\)
  • C. \(64 \pi (cm^2)\)
  • D. \(128 \pi (cm^2)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(V=\pi R^2h=\pi R^2.2R=128 \pi\Rightarrow R=4cm,h=8cm\)

  Vậy, \(S_{xq}=2 \pi Rh=2 \pi 4.8=64 \pi (cm^2)\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1017

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON