ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Máy phát điện ba pha có điện áp pha là 220V. Tính giá trị điện áp dây, pha khi nối tam giác.

  • A. \({U_p} = 220V,\,\,{U_d} = 380V\)
  • B. \({U_d} = 220V,\,\,{U_p} = 380V\)
  • C. \({U_d} = {U_p} = 220V\)
  • D. \({U_d} = {U_p} = 380V\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  • Nếu nối hình sao:

  \({U_p} = 220V,\,\,{U_d} = 380V\)

  • Nếu nối tam giác :

  \({U_d} = {U_p} = 220V\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12760

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF