• Câu hỏi:

  Khi tải nối tam giác nếu một dây pha bị đứt thì dòng điện qua tải

  • A. giảm xuống
  • B. tăng lên.    
  • C. không đổi.     
  • D. bằng không.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Khi tải nối tam giác nếu một dây pha bị đứt thì dòng điện qua tải giảm xuống

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC