• Câu hỏi:

  Việc nối sao hay nối tam giác của tải phụ thuộc vào

  • A. điện áp của nguồn và tải. 
  • B. điện áp của nguồn.
  • C. điện áp của tải.     
  • D. cách nối của nguồn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Việc nối sao hay nối tam giác của tải phụ thuộc vào điện áp của nguồn và tải. 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC