YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Máy biến áp là:         

  • A. Máy điện dùng biến đổi điện áp nhưng giữ nguyên tần số dòng điện.
  • B.  Máy điện dùng biến đổi điện áp và tần số dòng điện.
  • C. Máy biến đổi dòng điện.
  • D. Máy biến đổi tần số nhưng giữ nguyên điện áp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29898

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF