YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai: 

  • A. Nối hình sao \({I_d} = \sqrt 3 .{I_p}\), nối tam giác \({U_d} = {U_p}\).
  • B. Nối tam giác \({U_d} = {U_p}\), nối hình sao \({I_d} = {I_p}\).
  • C. Nối tam giác \({I_d} = \sqrt 3 .{I_p}\), trong cách mắc hình sao \({I_d} = {I_p}\).
  • D. Nối hình sao \({U_d} = \sqrt 3 .{U_p}\), nối tam giác \({U_d} = {U_p}\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29892

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF