YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nguồn ba pha đối xứng có Ud = 220V tải nối hình sao với RA = 12,5W;  RB = 12,5W;  RC = 25W dòng điện trong các pha là giá trị nào: 

  • A. IA = 10A ; IB = 7,5A ; IC = 5A    
  • B.  IA = 10A ; IB = 10A ; IC = 20A
  • C. IA = 10A ; IB = 10A ; IC = 5A          
  • D.  IA = IB = 15A ; IC = 10A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 29902

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON