YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nguồn ba pha đối xứng có Ud = 220V tải nối hình sao với RA = 12,5W;  RB = 12,5W;  RC = 25W dòng điện trong các pha là giá trị nào: 

  • A. IA = 10A ; IB = 7,5A ; IC = 5A    
  • B.  IA = 10A ; IB = 10A ; IC = 20A
  • C. IA = 10A ; IB = 10A ; IC = 5A          
  • D.  IA = IB = 15A ; IC = 10A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 29902

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON