ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mạch điều khiển tín hiệu có ứng dụng gì trong thực tế ?

  • A. Thông báo về tình trạng của máy móc, tình trạng của thiết bị khi gặp sự cố
  • B. Thông báo những thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo hiệu lệnh
  • C. Làm các thiết bị trang trí bằng điện tử
  • D. Tất cả các ứng dụng trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  • Tất cả các ứng dụng trên

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12530

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON