AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mạch điện tử điều khiển là: 

  • A. Những mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiển
  • B. Là những mạch hồi tiếp có thể có hoặc cũng có thể không có trong mạch
  • C. Là những mạch hồi tiếp có trong mạch
  • D. Là những mạch tự động hóa thiết bị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Những mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiển được gọi là mạch  điện tử điều khiển.

  ⇒ Chọn đáp án A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>