YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để phân loại mạch điện tử điều khiển , người ta thường sử dụng bao nhiêu cách ?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Có 3 cách phân loại mạch điện tử điều khiển:

  1. Theo công suất

  2. Theo chức năng

  3. Theo mức tự động hóa

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>