YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  M là điểm trên nửa đường tròn lượng giác sao cho góc xOM = 0o. Tọa độ của điểm M là:

  • A. (1;0)
  • B. (0;1)
  • C. (-1;0)
  • D. (0;-1)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để góc xOM = 00, thì M phải nằm trên trục hoành và có hoành độ dương.

  Chọn A.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 45418

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF