ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  M là điểm trên nửa đường tròn lượng giác sao cho góc xOM = 0o. Tọa độ của điểm M là:

  • A. (1;0)
  • B. (0;1)
  • C. (-1;0)
  • D. (0;-1)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để góc xOM = 00, thì M phải nằm trên trục hoành và có hoành độ dương.

  Chọn A.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 45418

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON