AMBIENT
 • Câu hỏi:

  M là điểm trên nửa đường tròn lượng giác sao cho góc xOM = 0o. Tọa độ của điểm M là:

  • A. (1;0)
  • B. (0;1)
  • C. (-1;0)
  • D. (0;-1)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>