YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho hình vuông ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O. M là trung điểm của AB. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. \(\left( {\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {BD} } \right) = {90^ \circ },\left( {\overrightarrow {MB} ,\overrightarrow {OC} } \right) = {135^ \circ }\)
  • B. \(\left( {\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {BD} } \right) = {180^ \circ },\left( {\overrightarrow {MB} ,\overrightarrow {OC} } \right) = {45^ \circ }\)
  • C. \(\left( {\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {BD} } \right) = {90^ \circ },\left( {\overrightarrow {MB} ,\overrightarrow {OC} } \right) = {45^ \circ }\)
  • D. \(\left( {\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {BD} } \right) = {0^ \circ },\left( {\overrightarrow {MB} ,\overrightarrow {OC} } \right) = {135^ \circ }\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}
  AC \bot BD \Rightarrow \left( {\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {BD} } \right) = {90^ \circ }\\
  \left( {\overrightarrow {MB} ,\overrightarrow {OC} } \right) = \left( {\overrightarrow {AM} ,\overrightarrow {AO} } \right) = \widehat {MAO} = {45^ \circ }
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 45412

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF