ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hình vuông ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O. M là trung điểm của AB. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. \(\left( {\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {BD} } \right) = {90^ \circ },\left( {\overrightarrow {MB} ,\overrightarrow {OC} } \right) = {135^ \circ }\)
  • B. \(\left( {\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {BD} } \right) = {180^ \circ },\left( {\overrightarrow {MB} ,\overrightarrow {OC} } \right) = {45^ \circ }\)
  • C. \(\left( {\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {BD} } \right) = {90^ \circ },\left( {\overrightarrow {MB} ,\overrightarrow {OC} } \right) = {45^ \circ }\)
  • D. \(\left( {\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {BD} } \right) = {0^ \circ },\left( {\overrightarrow {MB} ,\overrightarrow {OC} } \right) = {135^ \circ }\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}
  AC \bot BD \Rightarrow \left( {\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {BD} } \right) = {90^ \circ }\\
  \left( {\overrightarrow {MB} ,\overrightarrow {OC} } \right) = \left( {\overrightarrow {AM} ,\overrightarrow {AO} } \right) = \widehat {MAO} = {45^ \circ }
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 45412

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON