YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho góc α thỏa mãn 0< α < 90o. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. sin2α+sin2(90o-α)=0
  • B. sin2α+sin2(90o-α)=2
  • C. sin2α+sin2(90o-α)=1
  • D. sin2α+sin2(90o-α)=3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có sin2α + sin2(90o-α)=sin2α + cos2α = 1.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 45410

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON