ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giá trị của biểu thức: \(sin^2x+cos^2x\) là:

  • A. 0
  • B. \(1\)
  • C. \(2cos^2x\)
  • D. \(2sin^2x\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(sin^2x+cos^2x=1\) đã chứng minh ở phần lí thuyết

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 3584

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1