ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Giá trị của biểu thức: \(sin45^o+cos77^o-3sin33^o+51cos^288^o+cot0^o\) là 

  • A. \(sin45^o\)
  • B. \(2cos77^o\)
  • C. \(102cos88^o\)
  • D. không xác định
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(cot0^o\) không xác định nên giá trị biểu thức không xác định

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 3589

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1