• Câu hỏi:

  Giá trị của biểu thức: \(sin45^o+cos77^o-3sin33^o+51cos^288^o+cot0^o\) là 

  • A. \(sin45^o\)
  • B. \(2cos77^o\)
  • C. \(102cos88^o\)
  • D. không xác định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(cot0^o\) không xác định nên giá trị biểu thức không xác định

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC