YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giá trị của biểu thức: \(sin45^o+cos77^o-3sin33^o+51cos^288^o+cot0^o\) là 

  • A. \(sin45^o\)
  • B. \(2cos77^o\)
  • C. \(102cos88^o\)
  • D. không xác định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(cot0^o\) không xác định nên giá trị biểu thức không xác định

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3589

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF