YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hình vẽ:

  Biết rằng đường tròn tâm O bán kính 2, độ lớn của AB là 3. Giá trị của cosin của góc OEC là:

   

  • A. \(0,5\)
  • B. \(0,6\)
  • C. \(0,8\)
  • D. \(1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(AC=2OC=4\)

  Vậy \(BC=\sqrt{3^2+4^2}=5\)

  Tam giác OEC cân tại O, vậy: \(cosOEC=cosOCE=\frac{AC}{BC}=0,8\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA