YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Giá trị của biểu thức \(sin^290^o+cos^20^o+tan60^o-cot45^o\) là:

  • A. \(\sqrt{3}+1\)
  • B. \(\sqrt{3}-1\)
  • C. \(\sqrt{3}+2\)
  • D. \(\sqrt{3}-2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(sin^290^o+cos^20^o+tan60^o-cot45^o\)

  \(=1+1+\frac{sin60^o}{cos60^o}-\frac{cos45^o}{sin45^o}\)

  \(=2+\frac{\sqrt{3}}{2}:\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}:\frac{\sqrt{2}}{2}\)

  \(=2+\sqrt{3}-1=\sqrt{3}+1\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3588

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON