YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Loại bếp nào không thuộc vào nhóm dụng cụ thô sơ, đơn giản? 

  • A. Bếp than
  • B. Bếp củi
  • C. Bếp điện
  • D. Bếp dầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Bếp điện

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA