YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khó khăn trong điều kiện lao động của nghề là :

  • A. Điều kiện không bình thường
  • B. Không thoải mái.
  • C. Ít khi được ngồi nghỉ thoải mái.
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Điều kiện lao động: Không bình thường, luôn di chuyển trong phạm vi hoạt động, không thoải mái, it khi được ngồi nghỉ thoải mái.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 15391

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA