YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đối tượng lao động của nghề nấu ăn là gì ?

  • A. Con người
  • B. Lương thực
  • C. Thưc phẩm
  • D. Tất cả các đối tượng trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Đối tượng lao động: Con người, lương thực, thưc phẩm.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>