• Câu hỏi:

  Dụng cụ nào không phải là công cụ lao động ?

  • A. Gạo 
  • B. Bếp
  • C. Chảo
  • D. Dao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Công cụ lao động: Bếp, nồi niêu, song chảo…

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC