YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Kim loại Fe tác dụng với lượng dư dung dịch nào sau đây tạo muối Fe(II)? 

  • A. HCl.   
  • B. HNO3 loãng.   
  • C. AgNO3.     
  • D. H2SO4 đặc, nóng.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75094

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON