ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi nung butan với xúc tác thích hợp đến phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp T gồm CH4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2 và C4H6. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được 8,96 lít CO2(đktc) và 9,0 gam H2O. Mặt khác hỗn hợp T làm mất màu vừa hết dung dịch chứa 19,2 gam Br2. Phần trăm về số mol của C4H6 trong T là  

  • A. 16,67%.  
  • B. 9,09%.      
  • C. 8,33%.      
  • D. 22,22%. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  nCO2 = 0,4 → nC4H10 ban đầu = 0,1

  C4H10 → CH4 + C3H6

  C4H10 → C2H6 + C2H4

  C4H10 → H2 + C4H8

  C4H10 → 2H2 + C4H6

  nC3H6 + nC2H4 + nC4H8 + nC4H6 = nC4H10 = 0,1 (1)

  nC3H6 + nC2H4 + nC4H8 + 2nC4H6 = nBr2 = 0,12 (2)

  (2) -(1) → nC4H6 = 0,02

  nX = (1) + (2) = 0,22 → %C4H6 = 9,091% 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75070

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF