YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây là muối axit?  

  • A. Na2CO3.    
  • B. NaCl.    
  • C. NaHCO3.   
  • D. CH3COONa.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Muối axit là những muối trong phân tử có H có khả năng phân ly ra H+

  Đáp án C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75093

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON