• Câu hỏi:

  Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và 

  • A. ancol đơn chức    
  • B. glixerol.           
  • C. este đơn chức.   
  • D. phenol.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC