YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nói về opêron Lac ở vi khuẩn E. Coli, phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Gen điều hòa (R) nằm trong thành phần của Operon Lac
  • B. Vùng vận hành (O) là nơi ARN polymerase bám vào và khởi đầu phiên mã
  • C. Khi môi trường không có lactose thì gen điều hòa (R) không phiên mã
  • D. Khi gen A và gen cấu trúc Z đều phiên mã 10 lần thì Y cũng phiên mã 10 lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81461

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON