AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu ?

  • A. 0,5 A
  • B. 1,5 A
  • C. 1,0 A
  • D. 2,0 A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   Ta có : \(\frac{{12}}{{0,5}} = \frac{{36}}{I}\)

   Vậy cường độ dòng điện chạy qua là: 

  \(I = \frac{{36.0,5}}{{12}} = 1,5A\)

  Đáp số : 1,5 A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>