AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi đặt một hiệu điện thế 10 V giữa hai đầu một dây dẫn thì dòng điện đi qua nó có cường độ là 1,25 A. Hỏi phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu dây này đi một lượng là bao nhiêu để dòng điện đi qua dây chỉ còn là 0,75 A ?

  • A. 1V
  • B. 2V
  • C. 3V
  • D. 4V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có U1 = 10 V ứng với cường độ dòng điện I1 = 1,25 A

     U2 = xV ứng với cường độ dòng điện I2 = 0,75A

  \( \Rightarrow {U_2} = \frac{{0,75 \times 10}}{{1,25}} = 6V\)

  Vậy phải giảm hiệu điện thế một lượng là : 10 – 6 = 4V

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>