RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cường độ dòng điện đi qua một dây dẫn là I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này là U1 = 7,2 V. Dòng điện đi qua dây dẫn này sẽ có cường độ I2 lớn gấp I1 bao nhiêu lần nếu hiệu điện thế giữa hai đầu của nó tăng thêm 10,8 V ?

  • A. 1,5 lần
  • B. 3 lần
  • C. 2,5 lần
  • D. 2  lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có tỉ lệ: 

  \(\begin{array}{l} \frac{{{I_1}}}{{{I_2}}} = \frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{7,2}}{{10,8 + 7,2}} = \frac{1}{{25}}\\ \Rightarrow {I_2} = 2,5{I_1} \end{array}\)

  Đáp số: 2,5 I1

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA