AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1,5A khi nó được mắc vào hiệu điện thế 12V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu ?

  • A.  8 V
  • B.  12 V
  • C.  16 V
  • D.  20 V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(\frac{{12}}{{0,5}} = \frac{U}{2}\)

  Vậy hiệu điện thế là: \(\frac{{12.2}}{{1,5}} = 16V\)

  Đáp số : 16 V

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>