ADMICRO
VIDEO
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

  Câu hỏi:

  Jenifer bought a book about endangered species. She now regrets it.

  • A. Jenifer regrets not having bought a book about endangered species.
  • B. If only Jenifer didn’t buy a book about endangered species.
  • C. Jenifer wishes she hadn’t bought a book about endangered species.
  • D. Jenifer regrets to buy a book about endangered species.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 76324

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON